Algemene bouwonderneming b.v.b.a.
Gebr. Gert & Danny Van Dosselaer
Oude Brugseweg 246
8460 Oudenburg
[T] 050 81 64 36
[F] 050 81 64 37
info@gedan.be
Disclaimer
Privacy policy
Privacyverklaring

Gedan b.v.b.a. draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt Gedan b.v.b.a. daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Gedan b.v.b.a. bvba; Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg, België.

Kennisname

U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Gedan b.v.b.a. (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. [U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat effecten opsommen die ten gevolge van het uitschakelen van cookies worden veroorzaakt.

Veiligheid

Gedan b.v.b.a. verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

"Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze bestanden. U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Gedan b.v.b.a. en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt.Gedan b.v.b.a. behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 03/08/2016. ©


Bezoek ons modelappartement!

Ons modelappartement is gelegen in Residentie Serengeti

Heeft u interesse om ons model appartement te bezoeken en de mogelijkheden te bespreken? Groot gelijk! Veel mensen gingen u al voor. U kunt gerust een afspraak maken op het nummer 0475/46 15 02.
U hebt een pand of een braak stuk liggend grond? U wenst het maximaal er uit te halen maar vreest de kapitale vereisten, het risico of de technische rompslomp er rond. Contacteer ons. Gedan heeft jarenlange ervaring als aannemer inzake het maximaliseren van uw project.
Onze professionele kennis en vertrouwensband met architecten, investeerders en projectontwikkelaars garanderen u een maximale return van uw oportuniteiten.
Contacteer ons voor advies op 0475 46 15 02. Een eenvoudig gesprek kan veel complexe zaken opruimen.
test tekst 3